Sint Christoffel Parochie

Ontwikkeling Logo

Bij het samengaan van 5 kerken in één nieuwe parochie was er behoefte aan een nieuw logo.

Vertaling van het verhaal van Christoffel in een herkenbaar en passend beeld met gebruik van de huisstijl kleuren van de afzonderlijke kerken.

Website template

Doorvertaling van de logostijl in een template voor de nieuwe gezamenlijke website.

Inrichting en vormgeving van een module om eenvoudig nieuwsitems te publiceren voor de verschillende kerken.

Vormgeving Parochieblad

Ontwerp en opmaak van informatie brochure en een template voor het maken van het parochieblad.

In een online systeem werken de kerken samen om maandelijks hun eigen blad te produceren.